New Profile Posts

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Huyền Phương
 2. linhdien33
 3. linhdien33
 4. linhdien33
 5. linhdien33
 6. linhdien33
 7. linhdien33
 8. linhdien33
 9. linhdien33
 10. linhdien33
 11. hhphuyenbau
  hhphuyenbau vnghia602
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 12. hhphuyenbau
 13. hhphuyenbau
 14. hhphuyenbau
  hhphuyenbau hangmeo
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 15. linhdien1
  linhdien1 vnghia602
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 16. linhdien1
  linhdien1 trieu.do.hr
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 17. linhdien1
  linhdien1 Leovuong1991
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 18. linhdien1
  linhdien1 trieu.do.hr
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 19. linhdien1
  linhdien1 vietinsoft
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 20. linhdien1
  linhdien1 Minhvq273
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa