Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

» Chào mừng bạn đến với Cộng Đồng Nhân Sự HRL
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, vui lòng xem phần Hỏi/Đáp để biết cách dùng diễn đàn và trợ giúp khi không download được .
» Nếu bạn muốn xem tất cả các bài viết trong ngày có trên diễn đàn hãy click vào Bài viết trong ngày.
» Nếu bạn không download được tài liệu trên diễn đàn thì bạn chưa là thành viên của HRL, phải Đăng Ký trước rồi mới được download và gởi bài viết.
4 Trang V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> BTL13 - Tài liệu quản trị hành chính v.2
rivalsumo
post Oct 31 2008, 05:31 PM
Bài viết #1


Kết nối cộng đồng
*******

Nhóm: Administrators
Bài Viết: 689
Cám Ơn(Được): 3136
Gia Nhập: 04/08
Đến Từ: Hà Nội
Thành Viên Thứ: 3

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng, rival xin up lên 1 bộ tài liệu về quản trị hành chính của 1 công ty. Đây là bộ tài liệu do 1 thành viên của cộng đồng tặng. ( Thanh viên xin dấu tên ). Xin thay mặt cộng đồng cảm ơn anh về bộ tài liệu và mong muốn xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh. Các bạn download vui lòng để lại vài dòng cám ơn anh.

Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC - 01 - BM05 Danh muc sach
HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
HC - 03 - Quy trinh sua chua

HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM02 Thu moi hop
HC - 05 - BM03 Bien ban cuoc hop
HC - 05 - BM04 So theo doi book phong hop
HC - 05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau
HC - 06 - BM01 So theo doi dong dau
HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau

HC - 07 - Quy dinh tiep khach
HC - 07 - BM01 Phieu de nghi tiep khach
HC - 07 - BM02 Ke hoach tiep khach
HC - 07 - BM03 Bao cao tiep khach
HC - 07 - Quy dinh tiep khach

HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC - 08 - BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
HC - 08 - BM02 Phieu dang ky tai khoan web
HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC - 09 - BM01 So theo doi cong van den
HC - 09 - BM02 So theo doi cong van di
HC - 09 - BM03 So chuyen giao van ban
HC - 09 - BM04 Danh muc thong bao
HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham
HC - 10 - BM01 Bang tieu chuan van phong pham
HC - 10 - BM02 Bang dinh muc van phong pham
HC - 10 - BM03 Bang de nghi VPP hang thang
HC - 10 - BM04 Giay de nghi VPP
HC - 10 - BM05 So cap phat VPP
HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham

HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC - 11 - BM01 Bien ban cap password dien thoai
HC - 11 - BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac
HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu
HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac
HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac
HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac
HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to
HC - 13 - BM01 Giay de nghi su dung xe
HC - 13 - BM02 Phieu dieu dong xe
HC - 13 - BM03 Phieu xac nhan su dung xe
HC - 13 - BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
HC - 13 - BM05 Ke hoach bao tri
HC - 13 - BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to

HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so
HC - 14 - BM01 Danh muc ho so
HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so
HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so
HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so

HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - BM01 Phieu de nghi lam tai lieu
HC - 15 - BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
HC - 15 - BM03 Danh sach tai lieu
HC - 15 - BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
HC - 15 - BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
HC - 15 - BM06 Bien ban ban giao tai lieu
HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu

HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
HC - 16 - Huong dan bien soan tai lieu

HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop.doc
HC - 17 - BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi.doc
HC - 17 - BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi.doc
HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi.doc

HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
HC - 18 - BM01 Danh muc bieu mau.doc
HC - 18 - BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau.doc
HC - 18 - BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach.doc
HC - 18 - BM04 So phan phoi bieu mau, so sach.doc
HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau, so sach.doc

HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin
HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin

HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong
HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
HC-20-BM04 Bien ban vu viec

Finished


--------------------
NTC - Il faut battre le fer pendant qu'il fait chaud!

Vì 1 cộng đồng HRL phát triển bền vững!Liên hệ với BQT
clubcpo@yahoo.com | contact.hrlink@gmail.com
Blog Quản trị Nhân sự | Hr Train | Hr Share | Hr Search Tool

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: Hr Search Tool Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phihung1982
post Nov 1 2008, 09:27 AM
Bài viết #2


Trưởng phòng
******

Nhóm: Members
Bài Viết: 160
Cám Ơn(Được): 137
Gia Nhập: 05/08
Thành Viên Thứ: 312

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Thanks !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 4 Bạn Cám Ơn phihung1982 Vì Bài Viết Này:
danangsecurity, hanhcq, hp15968, tayminh2003
rivalsumo
post Nov 4 2008, 03:59 PM
Bài viết #3


Kết nối cộng đồng
*******

Nhóm: Administrators
Bài Viết: 689
Cám Ơn(Được): 3136
Gia Nhập: 04/08
Đến Từ: Hà Nội
Thành Viên Thứ: 3

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
update


--------------------
NTC - Il faut battre le fer pendant qu'il fait chaud!

Vì 1 cộng đồng HRL phát triển bền vững!Liên hệ với BQT
clubcpo@yahoo.com | contact.hrlink@gmail.com
Blog Quản trị Nhân sự | Hr Train | Hr Share | Hr Search Tool

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: Hr Search Tool Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 5 Bạn Cám Ơn rivalsumo Vì Bài Viết Này:
hp15968, lecancorp, lephuochai, nguyenhang.hr, tayminh2003
cosaniDN
post Dec 18 2008, 01:54 PM
Bài viết #4


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 12/08
Thành Viên Thứ: 8,566

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
thanks


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn cosaniDN Vì Bài Viết Này:
hp15968
lyna
post Dec 19 2008, 07:52 AM
Bài viết #5


Thành viên quan tâm
**

Nhóm: Members
Bài Viết: 11
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 11/08
Thành Viên Thứ: 5,886

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
cảm ơn nhiều!


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn lyna Vì Bài Viết Này:
hp15968
xinhnt
post Jan 12 2009, 06:21 PM
Bài viết #6


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 3
Gia Nhập: 08/08
Thành Viên Thứ: 1,982

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Cảm ơn anh rất nhiều về bộ tài liệu này.Chúc anh và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Và chúc cho cộng đồng nhân sự mình ngày càng phát triển để sớm khẳng định được đẳng cấp quốc tế. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 3 Bạn Cám Ơn xinhnt Vì Bài Viết Này:
hivong, hp15968, tayminh2003
Nguyễn Văn Phong
post Feb 9 2009, 10:51 PM
Bài viết #7


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 2
Gia Nhập: 02/09
Đến Từ: Cầu Giấy - Hà Nội
Thành Viên Thứ: 10,108

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(xinhnt @ Jan 12 2009, 06:21 PM) *
Cảm ơn anh rất nhiều về bộ tài liệu này.Chúc anh và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Và chúc cho cộng đồng nhân sự mình ngày càng phát triển để sớm khẳng định được đẳng cấp quốc tế. biggrin.gif--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn Nguyễn Văn Phong Vì Bài Viết Này:
aithycantho08, hp15968
nanntk
post Feb 14 2009, 08:53 PM
Bài viết #8


Trợ lý
****

Nhóm: Members
Bài Viết: 43
Cám Ơn(Được): 67
Gia Nhập: 11/08
Thành Viên Thứ: 5,528

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Bộ tài liệu này của đồng chí khá hay và đầy đủ. Làm đầy đủ chức năng của hành chính là cả một vấn đề không phải dễ. Mình cần bộ tài liệu này để "xử" một mẹ Hành chính trong Cty vì mẹ này làm thì ít, chơi thì nhiều, làm quản lý hành chính mà cả 6tha1ng trời không viết được một quy trình nào, không hướng dẫn nhân viên được tí nào. Bên này có vài điểm khá đặ thù nên ngoài ba cái việc quản lý hành chính như đồng chí gửi còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Cám ơn bộ tài liệu này nhé


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn nanntk Vì Bài Viết Này:
dungntpro, hp15968
Khách_kinhcan_*
post Feb 15 2009, 07:24 AM
Bài viết #9

Guests

Cám Ơn(Được): 612CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Up date!

HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 4 Bạn Cám Ơn kinhcan Vì Bài Viết Này:
hp15968, pathanhht, thanhhuynhanh, thanhhuynhanh
dissyasark
post Mar 17 2009, 10:20 AM
Bài viết #10


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 03/09
Thành Viên Thứ: 12,335

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
thanks . em đang viết báo cáo thực tập về quản lý hành chính mà tìm được nhiều tài liệu liên quan thế này làm mừng hết lớn luôn . (vì em học quản trị nhân sự nên không hiểu mấy về QLHC)
thanks biggrin.gif biggrin.gif


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn dissyasark Vì Bài Viết Này:
hp15968
luong12345
post Mar 20 2009, 11:15 AM
Bài viết #11


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 8
Cám Ơn(Được): 10
Gia Nhập: 03/09
Thành Viên Thứ: 12,587

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
RẤT CÁM ƠN. MÌNH ĐANG CẦN NHỮNG TÀI LIỆU NÀY. biggrin.gif


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn luong12345 Vì Bài Viết Này:
hp15968
dương trung hiếu
post Mar 20 2009, 08:54 PM
Bài viết #12


Thành viên quan tâm
**

Nhóm: Members
Bài Viết: 10
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 02/09
Thành Viên Thứ: 10,641

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Em cảm ơn!
vì em cũng đang rất cần những tài liệu này để hoàn thiện mình hơn và thự hiện công việc mình 1 cách quy trình hon nữa vì nhiều khi em giải quyết mọi việc ko có quy trình nào cả. Cảm ơn nhiều ạ.
--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn dương trung hiếu Vì Bài Viết Này:
hp15968
anhkieuanh
post Mar 27 2009, 02:48 PM
Bài viết #13


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 3
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 03/09
Thành Viên Thứ: 13,124

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Cám ơn bạn về bộ tài liệu này, tuy mình chưa xem nội dung nhưng biết chắc nó rất có ích cho những người làm cùng nghề nhân sự. Chúc bạn ngày càng thành công.


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn anhkieuanh Vì Bài Viết Này:
hp15968
vietthao
post Mar 28 2009, 11:34 AM
Bài viết #14


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 2
Gia Nhập: 03/09
Thành Viên Thứ: 13,181

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Mình làm về Hành chính quản trị nhưng mình lại không được đào tạo nhiều về ngành knày mình rất cảm ơn bạn nào đã úp lên các tài liệu này, tài liệu này đã giúp ích cho mình rất nhiều. Cảm ơn bạn nhiều nghen, mòng rằng sau này sẽ có nhiều bạn chia se kinh nghiệm cho nhau như vậy.
Trân thành cảm ơn
[/size]


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn vietthao Vì Bài Viết Này:
daoai_k1c, hp15968
jincoivn
post Jul 8 2009, 01:33 PM
Bài viết #15


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 2
Cám Ơn(Được): 9
Gia Nhập: 03/09
Thành Viên Thứ: 12,244

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người bạn đã up lên những tài liệu đáng giá này, nó thực sự đã giúp ích cho mình rất nhiều trong quá trình học hỏi và xây dựng một phòng HC chuẩn cho cty. Thank so muck!


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn jincoivn Vì Bài Viết Này:
hp15968, JENNIFERPHAM
thangthaiduong@g...
post Aug 26 2009, 10:46 AM
Bài viết #16


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 3
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 04/09
Thành Viên Thứ: 13,999

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Cám ơn nhiều, dữ liệu rất có ích với tôi!


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.hrlink.vn!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn thangthaiduong@gmail.com Vì Bài Viết Này:
hp15968
hoanganhdao
post Aug 27 2009, 09:47 AM
Bài viết #17


Phó phòng
*****

Nhóm: Members
Bài Viết: 97
Cám Ơn(Được): 27
Gia Nhập: 06/09
Đến Từ: Bình Dương
Thành Viên Thứ: 17,916

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẽ bộ tài liệu này. Chúc anh sức khỏe và thành đạt. Chúc các anh, chị cộng đồng nhân sự ngày càng phát triển hơn nữa trong nghề nghiệp của mình. Thanks!!! smile.gif


--------------------
SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn hoanganhdao Vì Bài Viết Này:
hp15968
densjc
post Sep 5 2009, 09:50 AM
Bài viết #18


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 09/09
Thành Viên Thứ: 22,825

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(rivalsumo @ Oct 31 2008, 05:31 PM) *
Tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng, rival xin up lên 1 bộ tài liệu về quản trị hành chính của 1 công ty. Đây là bộ tài liệu do 1 thành viên của cộng đồng tặng. ( Thanh viên xin dấu tên ). Xin thay mặt cộng đồng cảm ơn anh về bộ tài liệu và mong muốn xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh. Các bạn download vui lòng để lại vài dòng cám ơn anh.


Cảm ơn bộ tàu liệu quản lý hữu ích của anh


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng tìm kiếm các tài liệu trên diễn đàn tại đây trước khi đặt câu hỏi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 1 Bạn Cám Ơn densjc Vì Bài Viết Này:
hp15968
hosyhai
post Sep 5 2009, 03:01 PM
Bài viết #19


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 2
Gia Nhập: 09/09
Thành Viên Thứ: 22,689

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(rivalsumo @ Oct 31 2008, 05:31 PM) *
Tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng, rival xin up lên 1 bộ tài liệu về quản trị hành chính của 1 công ty. Đây là bộ tài liệu do 1 thành viên của cộng đồng tặng. ( Thanh viên xin dấu tên ). Xin thay mặt cộng đồng cảm ơn anh về bộ tài liệu và mong muốn xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh. Các bạn download vui lòng để lại vài dòng cám ơn anh.

Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC - 01 - BM05 Danh muc sach
HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
HC - 03 - Quy trinh sua chua

HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM02 Thu moi hop
HC - 05 - BM03 Bien ban cuoc hop
HC - 05 - BM04 So theo doi book phong hop
HC - 05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau
HC - 06 - BM01 So theo doi dong dau
HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau

HC - 07 - Quy dinh tiep khach
HC - 07 - BM01 Phieu de nghi tiep khach
HC - 07 - BM02 Ke hoach tiep khach
HC - 07 - BM03 Bao cao tiep khach
HC - 07 - Quy dinh tiep khach

HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC - 08 - BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
HC - 08 - BM02 Phieu dang ky tai khoan web
HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC - 09 - BM01 So theo doi cong van den
HC - 09 - BM02 So theo doi cong van di
HC - 09 - BM03 So chuyen giao van ban
HC - 09 - BM04 Danh muc thong bao
HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham
HC - 10 - BM01 Bang tieu chuan van phong pham
HC - 10 - BM02 Bang dinh muc van phong pham
HC - 10 - BM03 Bang de nghi VPP hang thang
HC - 10 - BM04 Giay de nghi VPP
HC - 10 - BM05 So cap phat VPP
HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham

HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC - 11 - BM01 Bien ban cap password dien thoai
HC - 11 - BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac
HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu
HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac
HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac
HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac
HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to
HC - 13 - BM01 Giay de nghi su dung xe
HC - 13 - BM02 Phieu dieu dong xe
HC - 13 - BM03 Phieu xac nhan su dung xe
HC - 13 - BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
HC - 13 - BM05 Ke hoach bao tri
HC - 13 - BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to

HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so
HC - 14 - BM01 Danh muc ho so
HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so
HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so
HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so

HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - BM01 Phieu de nghi lam tai lieu
HC - 15 - BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
HC - 15 - BM03 Danh sach tai lieu
HC - 15 - BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
HC - 15 - BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
HC - 15 - BM06 Bien ban ban giao tai lieu
HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu

HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
HC - 16 - Huong dan bien soan tai lieu

HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop.doc
HC - 17 - BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi.doc
HC - 17 - BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi.doc
HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi.doc

HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
HC - 18 - BM01 Danh muc bieu mau.doc
HC - 18 - BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau.doc
HC - 18 - BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach.doc
HC - 18 - BM04 So phan phoi bieu mau, so sach.doc
HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau, so sach.doc

HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin
HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin

HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong
HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
HC-20-BM04 Bien ban vu viec

Finished--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng tìm kiếm các tài liệu trên diễn đàn tại đây trước khi đặt câu hỏi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn hosyhai Vì Bài Viết Này:
daoducdai09, hp15968
ntt-vsp
post Sep 24 2009, 10:58 AM
Bài viết #20


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 4
Cám Ơn(Được): 4
Gia Nhập: 09/09
Thành Viên Thứ: 24,579

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Nhung tai lieu bo ich nay rat dang tran trong .No chi co duoc bang kinh nghiem nghe nghiep thoi.
Cam on bo nhieu!


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng tìm kiếm các tài liệu trên diễn đàn tại đây trước khi đặt câu hỏi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 3 Bạn Cám Ơn ntt-vsp Vì Bài Viết Này:
hp15968, nthmai.vn, XUANDAO

4 Trang V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd December 2015 - 12:06 PM
Giới thiệu | Liên hệ | Điều khoản sử dụng | Hướng dẫn sử dụng
Giới thiệu
Eduviet

Offline III

Eduviet Corp đơn vị sáng lập, bảo trợ HRLink.vn

Khóa học Nhân Sự  photo tdnsnc_zps003fb20f.gifFanpage Tài Liệu nghề nhân sự Free

đào tạo nhân sự Khóa học TRẢ LƯƠNG THEO 3P VÀ HAY

ISO Online

Nghe nhan su chuyen nghiep
tuyen dung nhan suTuyển dụng nhân sự nâng cao
Đào tạo nhân sự₪  Giám đốc nhân sự₪  Nghề nhân sự₪  Tuyển dụng nhân sự₪  Hoạch định phát triển nhân sự₪  Mô tả công việc₪  KPI và BSC₪  Tiền lương₪  Lương 3P và HAY₪  ₪ Doanh nhân ₪ Cafe doanh nhân ,Tuyển dụng ₪ Thư viện công tác viên ₪ Việc làm₪ Công việc ₪ Nhà tuyển dụng ₪ Kiếm việc ₪  Tiền lương và đãi ngộ ₪  Nhân sự cho nhà quản lý ₪  Đánh giá nhân sự ₪  ₪  CPO CLUB ₪  ₪  ₪ Tâm thức CEO ₪  Business Networking Entrepreneur ₪ Ngân hàng, bảo hiểm ₪ 3P HAY, , Tu van du hoc, Du hoc Uc, Du hoc Singapore, Du học Mỹ, Du hoc Phap

Copyright © 2008 - 2012 by HRlink.VN
Email :contact@hrlink.vn
EduViet Coporation