Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Hợp đồng thời vụ có cần đóng BHXH không ?
CĐ NHÂN SỰ > CHIEF PEOPLE OFFICER CLUB FORUM > LAW & LEGAL ISSUES
ptrosy
Cả nhà cho mình hỏi là:
Công ty mình ký hợp đồng thời vụ, mà trong hợp đồng có cộng tiền phụ cấp và BHXH trong lương luôn. Mà cty mình tái ký hợp đồng thời vụ nhiều lần rồi, mỗi lần là 3 tháng ko à, do cv của mấy người này là bán hàng, tiếp thị nên không cố định. Vậy cty mình không phải đóng bảo hiểm cho người lao động đó nữa có được ko?
Donga
QUOTE(ptrosy @ May 12 2009, 09:25 AM) *
Cả nhà cho mình hỏi là:
Công ty mình ký hợp đồng thời vụ, mà trong hợp đồng có cộng tiền phụ cấp và BHXH trong lương luôn. Mà cty mình tái ký hợp đồng thời vụ nhiều lần rồi, mỗi lần là 3 tháng ko à, do cv của mấy người này là bán hàng, tiếp thị nên không cố định. Vậy cty mình không phải đóng bảo hiểm cho người lao động đó nữa có được ko?

Theo quy định tại khoản 1 điều 2 Luật BHXH, tất cả lao động ký HD8LĐ từ 3 tháng trở nên phải đóng BHXH, trường hợp ký HĐLĐ trong đó tính cả BHXH chỉ áp dụng trong trường hợp thời hạn hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc người đó nghỉ hưu đang hưởng BHXH hàng tháng
Kusano
Bạn ơi, xem lại cách ký hợp đồng của Cty bạn đi nhé. Theo điều 27, khoản 2 Luật Lao động thì : khi hợp đồng LD quy định theo điểm B - c của khoản 1 điều này hết thời hạn mà nguời lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, 2 bên phải ký hợp đồng mới.......... trong truờng hợp 2 bên ký hợp đồng là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ đuợc ký thêm 1 thời hạn, sau đó phải ký hợp đồng vô thời hạn.
Như thế , thì cty bạn chỉ có 02 lần ký hợp đồng có thời hạn duới 36 tháng với 1 người lao động thôi nhé, còn lại là 1 hợp đồng vô thời hạn.
Quota có hạn, bạn phải sử dụng các thời hạn này cho hợp lý.
Theo như bạn mô tả thì cty bạn đang vi phạm về thời hạn hợp đồng đấy. Tham khảo lại Luật nhen bạn.
Chúc bạn thành công!
taqdung
QUOTE(ptrosy @ May 12 2009, 09:25 AM) *
Cả nhà cho mình hỏi là:
Công ty mình ký hợp đồng thời vụ, mà trong hợp đồng có cộng tiền phụ cấp và BHXH trong lương luôn. Mà cty mình tái ký hợp đồng thời vụ nhiều lần rồi, mỗi lần là 3 tháng ko à, do cv của mấy người này là bán hàng, tiếp thị nên không cố định. Vậy cty mình không phải đóng bảo hiểm cho người lao động đó nữa có được ko?theo công văn 4119 LDTBXH-BHXH thì hợp đồng từ dưới 3 tháng trở xuống công ty bạn phải trả cho người lao động 17% vào lương để người lao động tham gia BHXH tự nguyện .
mình gửi kèm theo văn bản đó bạn tham khảo nhé
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.