Điểm thưởng dành cho admin

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. 15
  Thưởng vào: 22/9/18

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 27/6/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 2
  Thưởng vào: 13/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 10
  Thưởng vào: 12/5/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 5
  Thưởng vào: 9/5/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 1
  Thưởng vào: 9/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.