Recent Content by bichhong2801

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. bichhong2801
 2. bichhong2801
 3. bichhong2801
 4. bichhong2801
 5. bichhong2801
 6. bichhong2801
 7. bichhong2801
 8. bichhong2801
 9. bichhong2801
 10. bichhong2801
 11. bichhong2801