Recent Content by CONGTUANT029

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. CONGTUANT029
 2. CONGTUANT029
 3. CONGTUANT029
 4. CONGTUANT029
 5. CONGTUANT029
 6. CONGTUANT029
 7. CONGTUANT029
 8. CONGTUANT029
 9. CONGTUANT029
 10. CONGTUANT029
 11. CONGTUANT029
 12. CONGTUANT029
 13. CONGTUANT029
 14. CONGTUANT029
 15. CONGTUANT029