Recent Content by do minh thi

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. do minh thi
 2. do minh thi
 3. do minh thi
 4. do minh thi
 5. do minh thi
 6. do minh thi
 7. do minh thi
 8. do minh thi
 9. do minh thi
 10. do minh thi
 11. do minh thi
 12. do minh thi
 13. do minh thi