Recent Content by halinhminh123

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. halinhminh123
 2. halinhminh123
 3. halinhminh123
 4. halinhminh123
 5. halinhminh123
 6. halinhminh123
 7. halinhminh123
 8. halinhminh123
 9. halinhminh123
 10. halinhminh123
 11. halinhminh123