Recent Content by Hanh mit

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Hanh mit
 2. Hanh mit
 3. Hanh mit
 4. Hanh mit
 5. Hanh mit
 6. Hanh mit
 7. Hanh mit
 8. Hanh mit
 9. Hanh mit
 10. Hanh mit
 11. Hanh mit
 12. Hanh mit
 13. Hanh mit
 14. Hanh mit