hatrangntm's Recent Activity

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hatrangntm đã trả lời vào chủ đề Chia sẻ audit-checklist.

  Chào bạn, phiền bạn gửi giúp mình tài liệu về CTPAT vào email: trang.nht85@gmail.com giúp mình với bạn nhé. Mình mới làm mảng này nên...

  9/5/19
 2. hatrangntm đã trả lời vào chủ đề Chia sẻ audit-checklist.

  Chào bạn, Mình mới làm về mảng này, rất cần xin tài liệu CTPAT và mẫu biểu về đánh giá lựa chọn nhà cung cấp vận tải và các nhà thầu phụ...

  9/5/19