Recent Content by hieuvp

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hieuvp
 2. hieuvp
 3. hieuvp
 4. hieuvp
 5. hieuvp
 6. hieuvp
 7. hieuvp
 8. hieuvp
 9. hieuvp
 10. hieuvp
 11. hieuvp
 12. hieuvp
 13. hieuvp