Recent Content by hoaivy3103

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hoaivy3103
 2. hoaivy3103
 3. hoaivy3103
 4. hoaivy3103
 5. hoaivy3103
 6. hoaivy3103
 7. hoaivy3103
 8. hoaivy3103
 9. hoaivy3103
 10. hoaivy3103
 11. hoaivy3103
 12. hoaivy3103
 13. hoaivy3103