Recent Content by hrday2010

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hrday2010
 2. hrday2010
 3. hrday2010
 4. hrday2010
 5. hrday2010
 6. hrday2010
 7. hrday2010
 8. hrday2010
 9. hrday2010
 10. hrday2010
 11. hrday2010
 12. hrday2010
 13. hrday2010
 14. hrday2010
 15. hrday2010