Recent Content by Mr_Nguyen

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Mr_Nguyen
 2. Mr_Nguyen
 3. Mr_Nguyen
 4. Mr_Nguyen
 5. Mr_Nguyen
 6. Mr_Nguyen
 7. Mr_Nguyen
 8. Mr_Nguyen
 9. Mr_Nguyen
 10. Mr_Nguyen
 11. Mr_Nguyen
 12. Mr_Nguyen