Recent Content by Ngoc_Tra

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Ngoc_Tra
 2. Ngoc_Tra
 3. Ngoc_Tra
 4. Ngoc_Tra
 5. Ngoc_Tra
 6. Ngoc_Tra
 7. Ngoc_Tra
 8. Ngoc_Tra
 9. Ngoc_Tra
 10. Ngoc_Tra
 11. Ngoc_Tra
 12. Ngoc_Tra
 13. Ngoc_Tra