Recent Content by nguyenthao9389_2008

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. nguyenthao9389_2008
 2. nguyenthao9389_2008
 3. nguyenthao9389_2008
 4. nguyenthao9389_2008
 5. nguyenthao9389_2008
 6. nguyenthao9389_2008
 7. nguyenthao9389_2008
 8. nguyenthao9389_2008
 9. nguyenthao9389_2008
 10. nguyenthao9389_2008
 11. nguyenthao9389_2008