Recent Content by Pham Bich Nga

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Pham Bich Nga
 2. Pham Bich Nga
 3. Pham Bich Nga
 4. Pham Bich Nga
 5. Pham Bich Nga
 6. Pham Bich Nga
 7. Pham Bich Nga
 8. Pham Bich Nga
 9. Pham Bich Nga
 10. Pham Bich Nga
 11. Pham Bich Nga
 12. Pham Bich Nga
 13. Pham Bich Nga
 14. Pham Bich Nga