Recent Content by phamhuyentgvn

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. phamhuyentgvn
 2. phamhuyentgvn
 3. phamhuyentgvn
 4. phamhuyentgvn
 5. phamhuyentgvn
 6. phamhuyentgvn
 7. phamhuyentgvn
 8. phamhuyentgvn
 9. phamhuyentgvn
 10. phamhuyentgvn
 11. phamhuyentgvn
 12. phamhuyentgvn
 13. phamhuyentgvn