Recent Content by phamnhucam

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. phamnhucam
 2. phamnhucam
 3. phamnhucam
 4. phamnhucam
 5. phamnhucam
 6. phamnhucam
 7. phamnhucam
 8. phamnhucam
 9. phamnhucam
 10. phamnhucam
 11. phamnhucam
 12. phamnhucam