Recent Content by phamthuhienhr

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. phamthuhienhr
 2. phamthuhienhr
 3. phamthuhienhr
 4. phamthuhienhr
 5. phamthuhienhr
 6. phamthuhienhr
 7. phamthuhienhr
 8. phamthuhienhr
 9. phamthuhienhr
 10. phamthuhienhr
 11. phamthuhienhr
 12. phamthuhienhr