Recent Content by Phan Thi Phuong Hanh

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Phan Thi Phuong Hanh
 2. Phan Thi Phuong Hanh
 3. Phan Thi Phuong Hanh
 4. Phan Thi Phuong Hanh
 5. Phan Thi Phuong Hanh
 6. Phan Thi Phuong Hanh
 7. Phan Thi Phuong Hanh
 8. Phan Thi Phuong Hanh
 9. Phan Thi Phuong Hanh
 10. Phan Thi Phuong Hanh
 11. Phan Thi Phuong Hanh
 12. Phan Thi Phuong Hanh
 13. Phan Thi Phuong Hanh