Recent Content by phucnguyena6

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. phucnguyena6
 2. phucnguyena6
 3. phucnguyena6
 4. phucnguyena6
 5. phucnguyena6
 6. phucnguyena6
 7. phucnguyena6
 8. phucnguyena6
 9. phucnguyena6
 10. phucnguyena6
 11. phucnguyena6
 12. phucnguyena6