Recent Content by Phuong Anh HR

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Phuong Anh HR
 2. Phuong Anh HR
 3. Phuong Anh HR
 4. Phuong Anh HR
 5. Phuong Anh HR
 6. Phuong Anh HR
 7. Phuong Anh HR
 8. Phuong Anh HR
 9. Phuong Anh HR
 10. Phuong Anh HR
 11. Phuong Anh HR
 12. Phuong Anh HR
 13. Phuong Anh HR
 14. Phuong Anh HR