Recent Content by qhuy159

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. qhuy159
 2. qhuy159
 3. qhuy159
 4. qhuy159
 5. qhuy159
 6. qhuy159
 7. qhuy159
 8. qhuy159
 9. qhuy159
 10. qhuy159
 11. qhuy159
 12. qhuy159
 13. qhuy159
 14. qhuy159