Recent Content by Smallthornz

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Smallthornz
 2. Smallthornz
 3. Smallthornz
 4. Smallthornz
 5. Smallthornz
 6. Smallthornz
 7. Smallthornz
 8. Smallthornz
 9. Smallthornz
 10. Smallthornz
 11. Smallthornz
 12. Smallthornz