Recent Content by tathanhxuan1978

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. tathanhxuan1978
 2. tathanhxuan1978
 3. tathanhxuan1978
 4. tathanhxuan1978
 5. tathanhxuan1978
 6. tathanhxuan1978
 7. tathanhxuan1978
 8. tathanhxuan1978
 9. tathanhxuan1978
 10. tathanhxuan1978
 11. tathanhxuan1978