Recent Content by TrangThuy1205

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. TrangThuy1205
 2. TrangThuy1205
 3. TrangThuy1205
 4. TrangThuy1205
 5. TrangThuy1205
 6. TrangThuy1205
 7. TrangThuy1205
 8. TrangThuy1205
 9. TrangThuy1205
 10. TrangThuy1205