Recent Content by tuananh87

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. tuananh87
 2. tuananh87
 3. tuananh87
 4. tuananh87
 5. tuananh87
 6. tuananh87
 7. tuananh87
 8. tuananh87
 9. tuananh87
 10. tuananh87
 11. tuananh87
 12. tuananh87
 13. tuananh87
 14. tuananh87
 15. tuananh87