Recent Content by vinhthuy@phankhang.vn

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. vinhthuy@phankhang.vn
 2. vinhthuy@phankhang.vn
 3. vinhthuy@phankhang.vn
 4. vinhthuy@phankhang.vn
 5. vinhthuy@phankhang.vn
 6. vinhthuy@phankhang.vn
 7. vinhthuy@phankhang.vn
 8. vinhthuy@phankhang.vn
 9. vinhthuy@phankhang.vn
 10. vinhthuy@phankhang.vn