BTL13 - Tài liệu quản trị hành chính v.2

Thảo luận trong '.:Bộ chỉ số ISO 9000 trong xí nghiệp may dệt:.' bắt đầu bởi rivalsumo, 31/10/08.

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. rivalsumo

  rivalsumo Kết nối cộng đồng

  Tham gia ngày:
  2/4/08
  Bài viết:
  1,274
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng, rival xin up lên 1 bộ tài liệu về quản trị hành chính của 1 công ty. Đây là bộ tài liệu do 1 thành viên của cộng đồng tặng. ( Thanh viên xin dấu tên ). Xin thay mặt cộng đồng cảm ơn anh về bộ tài liệu và mong muốn xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh. Các bạn download vui lòng để lại vài dòng cám ơn anh.


  Quy chế tổ chức phòng Hành Chính


  6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh


  6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC


  6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan


  6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve


  6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve


  6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te


  6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe


  Quản trị tài sản


  6.17.1 Quy dinh quan ly tai san


  6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san


  6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san


  6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi


  6.17.5 Phieu yeu cau sua chua


  6.17.6 Bien ban kiem tra tai san


  6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san


  6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san


  6.17.9 Ke hoach kiem ke


  6.17.10 Ma thiet bi


  6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong


  HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty


  HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu


  HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu


  HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy


  HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu


  HC - 01 - BM05 Danh muc sach


  HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach


  HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien


  HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty


  HC - 03 - Quy dinh sua chua


  HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua


  HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua


  HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu


  HC - 03 - Quy trinh sua chua


  HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh


  HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh


  HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang


  HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri


  HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua


  HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang


  HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop


  HC - 05 - BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop


  HC - 05 - BM02 Thu moi hop


  HC - 05 - BM03 Bien ban cuoc hop


  HC - 05 - BM04 So theo doi book phong hop


  HC - 05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop


  HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau


  HC - 06 - BM01 So theo doi dong dau


  HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau


  HC - 07 - Quy dinh tiep khach


  HC - 07 - BM01 Phieu de nghi tiep khach


  HC - 07 - BM02 Ke hoach tiep khach


  HC - 07 - BM03 Bao cao tiep khach


  HC - 07 - Quy dinh tiep khach


  HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet


  HC - 08 - BM01 Phieu dang ky tai khoan mang


  HC - 08 - BM02 Phieu dang ky tai khoan web


  HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet


  HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di


  HC - 09 - BM01 So theo doi cong van den


  HC - 09 - BM02 So theo doi cong van di


  HC - 09 - BM03 So chuyen giao van ban


  HC - 09 - BM04 Danh muc thong bao


  HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di


  HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham


  HC - 10 - BM01 Bang tieu chuan van phong pham


  HC - 10 - BM02 Bang dinh muc van phong pham


  HC - 10 - BM03 Bang de nghi VPP hang thang


  HC - 10 - BM04 Giay de nghi VPP


  HC - 10 - BM05 So cap phat VPP


  HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham


  HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai


  HC - 11 - BM01 Bien ban cap password dien thoai


  HC - 11 - BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich


  HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai


  HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi


  HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac


  HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu


  HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac


  HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac


  HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac


  HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi


  HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai


  HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang


  HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi


  HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to


  HC - 13 - BM01 Giay de nghi su dung xe


  HC - 13 - BM02 Phieu dieu dong xe


  HC - 13 - BM03 Phieu xac nhan su dung xe


  HC - 13 - BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan


  HC - 13 - BM05 Ke hoach bao tri


  HC - 13 - BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to


  HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to


  HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so


  HC - 14 - BM01 Danh muc ho so


  HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so


  HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so


  HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so


  HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so


  HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so


  HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so


  HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu


  HC - 15 - BM01 Phieu de nghi lam tai lieu


  HC - 15 - BM02 Danh sach phan phoi tai lieu


  HC - 15 - BM03 Danh sach tai lieu


  HC - 15 - BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu


  HC - 15 - BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai


  HC - 15 - BM06 Bien ban ban giao tai lieu


  HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu


  HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban


  HC - 16 - Huong dan bien soan tai lieu


  HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi


  HC - 17 - BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop.doc


  HC - 17 - BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi.doc


  HC - 17 - BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi.doc


  HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi.doc


  HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau


  HC - 18 - BM01 Danh muc bieu mau.doc


  HC - 18 - BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau.doc


  HC - 18 - BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach.doc


  HC - 18 - BM04 So phan phoi bieu mau, so sach.doc


  HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau, so sach.doc


  HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin


  HC - 19 - BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin


  HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin


  HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong


  HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong


  HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong


  HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong


  HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong


  HC-20-BM04 Bien ban vu viec


  Finished
   
  Last edited by a moderator: 15/2/09
  AndyHR thích bài này.
 2. phihung1982

  phihung1982 New Member

  Tham gia ngày:
  24/5/08
  Bài viết:
  290
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Thanks !
   
 3. rivalsumo

  rivalsumo Kết nối cộng đồng

  Tham gia ngày:
  2/4/08
  Bài viết:
  1,274
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Hà Nội
  update
   
 4. cosaniDN

  cosaniDN New Member

  Tham gia ngày:
  16/12/08
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  thanks
   
 5. lyna

  lyna New Member

  Tham gia ngày:
  8/11/08
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  cảm ơn nhiều!
   
 6. xinhnt

  xinhnt New Member

  Tham gia ngày:
  12/8/08
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cảm ơn anh rất nhiều về bộ tài liệu này.Chúc anh và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Và chúc cho cộng đồng nhân sự mình ngày càng phát triển để sớm khẳng định được đẳng cấp quốc tế. :D
   
 7. Nguyễn Văn Phong

  Nguyễn Văn Phong New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/09
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Cầu Giấy - Hà Nội
   
 8. nanntk

  nanntk New Member

  Tham gia ngày:
  3/11/08
  Bài viết:
  80
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Bộ tài liệu này của đồng chí khá hay và đầy đủ. Làm đầy đủ chức năng của hành chính là cả một vấn đề không phải dễ. Mình cần bộ tài liệu này để "xử" một mẹ Hành chính trong Cty vì mẹ này làm thì ít, chơi thì nhiều, làm quản lý hành chính mà cả 6tha1ng trời không viết được một quy trình nào, không hướng dẫn nhân viên được tí nào. Bên này có vài điểm khá đặ thù nên ngoài ba cái việc quản lý hành chính như đồng chí gửi còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Cám ơn bộ tài liệu này nhé
   
 9. kinhcan

  kinhcan Guest

  Up date!


  HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu


  HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban


  HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi


  HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau


  HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin


  HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/2/09
 10. dissyasark

  dissyasark New Member

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  thanks . em đang viết báo cáo thực tập về quản lý hành chính mà tìm được nhiều tài liệu liên quan thế này làm mừng hết lớn luôn . (vì em học quản trị nhân sự nên không hiểu mấy về QLHC)


  thanks :D :D
   
 11. luong12345

  luong12345 New Member

  Tham gia ngày:
  20/3/09
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  RẤT CÁM ƠN. MÌNH ĐANG CẦN NHỮNG TÀI LIỆU NÀY. :D
   
  Last edited by a moderator: 8/7/09
 12. dương trung hiếu

  dương trung hiếu New Member

  Tham gia ngày:
  17/2/09
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Em cảm ơn!


  vì em cũng đang rất cần những tài liệu này để hoàn thiện mình hơn và thự hiện công việc mình 1 cách quy trình hon nữa vì nhiều khi em giải quyết mọi việc ko có quy trình nào cả. Cảm ơn nhiều ạ.
   
 13. anhkieuanh

  anhkieuanh New Member

  Tham gia ngày:
  27/3/09
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cám ơn bạn về bộ tài liệu này, tuy mình chưa xem nội dung nhưng biết chắc nó rất có ích cho những người làm cùng nghề nhân sự. Chúc bạn ngày càng thành công.
   
  Last edited by a moderator: 8/7/09
 14. vietthao

  vietthao New Member

  Tham gia ngày:
  28/3/09
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  [SIZE=24pt]Mình làm về Hành chính quản trị nhưng mình lại không được đào tạo nhiều về ngành knày mình rất cảm ơn bạn nào đã úp lên các tài liệu này, tài liệu này đã giúp ích cho mình rất nhiều. Cảm ơn bạn nhiều nghen, mòng rằng sau này sẽ có nhiều bạn chia se kinh nghiệm cho nhau như vậy.[/SIZE]


  Trân thành cảm ơn
   
  Last edited by a moderator: 8/7/09
 15. jincoivn

  jincoivn New Member

  Tham gia ngày:
  16/3/09
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người bạn đã up lên những tài liệu đáng giá này, nó thực sự đã giúp ích cho mình rất nhiều trong quá trình học hỏi và xây dựng một phòng HC chuẩn cho cty. Thank so muck!
   
 16. thangthaiduong@gmail.com

  thangthaiduong@gmail.com New Member

  Tham gia ngày:
  9/4/09
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cám ơn nhiều, dữ liệu rất có ích với tôi!
   
 17. hoanganhdao

  hoanganhdao New Member

  Tham gia ngày:
  5/6/09
  Bài viết:
  180
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Bình Dương
  [SIZE=12pt]Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẽ bộ tài liệu này. Chúc anh sức khỏe và thành đạt. Chúc các anh, chị cộng đồng nhân sự ngày càng phát triển hơn nữa trong nghề nghiệp của mình. Thanks!!! :) [/SIZE]
   
 18. densjc

  densjc New Member

  Tham gia ngày:
  5/9/09
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cảm ơn bộ tàu liệu quản lý hữu ích của anh
   
 19. hosyhai

  hosyhai New Member

  Tham gia ngày:
  3/9/09
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
   
 20. ntt-vsp

  ntt-vsp New Member

  Tham gia ngày:
  24/9/09
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Nhung tai lieu bo ich nay rat dang tran trong .No chi co duoc bang kinh nghiem nghe nghiep thoi.


  Cam on bo nhieu!
   

Chia sẻ trang này

Share