BTL13 - Tài liệu quản trị hành chính v.2

Thảo luận trong '.:Bộ chỉ số ISO 9000 trong xí nghiệp may dệt:.' bắt đầu bởi rivalsumo, 31/10/08.

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. BUI THI THUY

  BUI THI THUY New Member

  Tham gia ngày:
  27/3/11
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Chào Anh
  Thực sự em rất cần bộ tài liệu này, rất hữu ích nhưng có cách nào để download về không ạ, tại vì em download mà không được, có anh chị nào download được thì hướng dẫn giúp em với, hoặc có thể gởi qua email: thuyannabui@gmail.com
  Em Cảm ơn
   
 2. congioxanh1988

  congioxanh1988 New Member

  Tham gia ngày:
  17/4/15
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Cảm ơn anh vì đã chia sẻ bộ tài liệu hữu ích này.
   
 3. gotbutchj

  gotbutchj New Member

  Tham gia ngày:
  6/5/15
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  admin có thể xem lại link đc không mình rấ cần mà ko thể dow đc . thanks alot!
   
 4. hivong

  hivong New Member

  Tham gia ngày:
  1/10/14
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  QUOTE(Chú Thích)(rivalsumo @ Oct 31 2008, 05:31 PM)

  Tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng, rival xin up lên 1 bộ tài liệu về quản trị hành chính của 1 công ty. Đây là bộ tài liệu do 1 thành viên của cộng đồng tặng. ( Thanh viên xin dấu tên ). Xin thay mặt cộng đồng cảm ơn anh về bộ tài liệu và mong muốn xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh. Các bạn download vui lòng để lại vài dòng cám ơn anh.

  Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
  6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
  6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
  6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
  6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
  6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
  6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
  6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

  Quản trị tài sản
  6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
  6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
  6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
  6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
  6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
  6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
  6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
  6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
  6.17.9 Ke hoach kiem ke
  6.17.10 Ma thiet bi
  6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

  HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
  HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
  HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
  HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
  HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
  HC - 01 - BM05 Danh muc sach
  HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
  HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
  HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

  HC - 03 - Quy dinh sua chua
  HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
  HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
  HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
  HC - 03 - Quy trinh sua chua

  HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
  HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
  HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
  HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
  HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
  HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

  HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
  HC - 05 - BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
  HC - 05 - BM02 Thu moi hop
  HC - 05 - BM03 Bien ban cuoc hop
  HC - 05 - BM04 So theo doi book phong hop
  HC - 05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

  HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau
  HC - 06 - BM01 So theo doi dong dau
  HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau

  HC - 07 - Quy dinh tiep khach
  HC - 07 - BM01 Phieu de nghi tiep khach
  HC - 07 - BM02 Ke hoach tiep khach
  HC - 07 - BM03 Bao cao tiep khach
  HC - 07 - Quy dinh tiep khach

  HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
  HC - 08 - BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
  HC - 08 - BM02 Phieu dang ky tai khoan web
  HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

  HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
  HC - 09 - BM01 So theo doi cong van den
  HC - 09 - BM02 So theo doi cong van di
  HC - 09 - BM03 So chuyen giao van ban
  HC - 09 - BM04 Danh muc thong bao
  HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

  HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham
  HC - 10 - BM01 Bang tieu chuan van phong pham
  HC - 10 - BM02 Bang dinh muc van phong pham
  HC - 10 - BM03 Bang de nghi VPP hang thang
  HC - 10 - BM04 Giay de nghi VPP
  HC - 10 - BM05 So cap phat VPP
  HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham

  HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
  HC - 11 - BM01 Bien ban cap password dien thoai
  HC - 11 - BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
  HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

  HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
  HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac
  HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu
  HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac
  HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac
  HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac
  HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
  HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
  HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
  HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

  HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to
  HC - 13 - BM01 Giay de nghi su dung xe
  HC - 13 - BM02 Phieu dieu dong xe
  HC - 13 - BM03 Phieu xac nhan su dung xe
  HC - 13 - BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
  HC - 13 - BM05 Ke hoach bao tri
  HC - 13 - BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
  HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to

  HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so
  HC - 14 - BM01 Danh muc ho so
  HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so
  HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so
  HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so
  HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so
  HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so
  HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so

  HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
  HC - 15 - BM01 Phieu de nghi lam tai lieu
  HC - 15 - BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
  HC - 15 - BM03 Danh sach tai lieu
  HC - 15 - BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
  HC - 15 - BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
  HC - 15 - BM06 Bien ban ban giao tai lieu
  HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu

  HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
  HC - 16 - Huong dan bien soan tai lieu

  HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
  HC - 17 - BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop.doc
  HC - 17 - BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi.doc
  HC - 17 - BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi.doc
  HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi.doc

  HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
  HC - 18 - BM01 Danh muc bieu mau.doc
  HC - 18 - BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau.doc
  HC - 18 - BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach.doc
  HC - 18 - BM04 So phan phoi bieu mau, so sach.doc
  HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau, so sach.doc

  HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
  HC - 19 - BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin
  HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin

  HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
  HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong
  HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
  HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
  HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
  HC-20-BM04 Bien ban vu viec

  Finished
   
 5. hivong

  hivong New Member

  Tham gia ngày:
  1/10/14
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  thanks rất nhiều, mà sao không download được [​IMG]
   

Chia sẻ trang này

Share