Mức lương tối thiểu chung để đóng BHXH, BHYT

Thảo luận trong 'LUẬT LAO ĐỘNG, BHXH' bắt đầu bởi Thanhhang, 19/5/09.

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Thanhhang

  Thanhhang New Member

  Tham gia ngày:
  28/4/08
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Mình xin hỏi như sau:


  Cty tớ là cty Cổ phần, doanh nghiệp dân doanh hoạt động theo luật doanh nghiệp.


  Khi đóng BHXH, mức lương đóng BHXH không được vượt quá 20 lần mức lương tối thiểu chung theo Quy định của Luật BHXH.


  Mức lương tối thiểu chung áp dụng cho mọi đối tượng doanh nghiệp năm 2008 là: 540.000vnđ.


  Ngày 6/4/09, chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu chung tăng lên:650.000vnđ.


  Tuy nhiên, mức lương tối thiểu chung này chỉ áp dụng cho 4 nhóm đôi tượng:


  1) Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;


  2) Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


  3) Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;


  4) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;


  Tớ đọc thì không thấy có đối tượng nào là:Công ty tớ: ko thuộc 1 trong các đối tượng trên.


  Vậy mức lương tối thiểu chung để làm căn cứ đóng BHXH ở cty tớ vẫn là 540.000 vnđ đúng ko?
   
 2. anhnguyet_hro

  anhnguyet_hro Active Member

  Tham gia ngày:
  21/4/08
  Bài viết:
  1,956
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36


  Doanh nghiệp của bạn áp dụng Nghị định Số: 110/2008/NĐ-CP (http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=3868)

  NGHỊ ĐỊNH
  QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG


  CHÍNH PHỦ


  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;


  Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010;


  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,


  NGHỊ ĐỊNH

  Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:


  1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.


  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


  3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


  4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức của Việt Nam có thuê mướn lao động.


  Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.


  Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo các vùng như sau:


  1. Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.


  2. Mức 740.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.


  3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.


  4. Mức 650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.


  Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.


  Điều 3.


  1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định này áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính đơn giá tiền lương.


  Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty nhà nước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung; trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 để tính đơn giá tiền lương.


  2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định này:


  a. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định;


  b. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;


  c. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;


  d. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.


  Điều 4.


  1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này được điều chỉnh tuỳ thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động theo từng thời kỳ.


  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.


  Điều 5.


  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Bãi bỏ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.


  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.


  Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


  Nơi nhận:


  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;


  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;


  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;


  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;


  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;


  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;


  - Văn phòng Chủ tịch nước;


  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


  - Văn phòng Quốc hội;


  - Tòa án nhân dân tối cao;


  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;


  - Kiểm toán Nhà nước;


  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;


  - BQL KKTCKQT Bờ Y;


  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;


  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;


  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;


  - Các tập đoàn kinh tế NN, Tổng công ty 91;


  - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


  - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG


  Nguyễn Tấn Dũng

  PHỤ LỤC
  QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG


  (Ban hành kèm theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ)

  1. Vùng I, gồm các địa bàn:


  - Các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội;


  - Các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh;


  2. Vùng II, gồm các địa bàn:


  - Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thành phố Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;


  - Các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;


  - Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương thuộc thành phố Hải Phòng;


  - Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;


  - Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy thuộc thành phố Cần Thơ;


  - Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh;


  - Thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;


  - Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;


  - Thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


  3. Vùng III, gồm các địa bàn:


  - Các thành phố trực thuộc tỉnh (trừ các thành phố thuộc tỉnh nêu tại vùng II);


  - Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;


  - Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh;


  - Thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang;


  - Thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;


  - Thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương.


  - Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;


  - Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;


  - Thành phố Móng Cái, các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh;


  - Thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;


  - Thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa;


  - Huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh;


  - Các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương;


  - Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;


  - Thị xã Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước thuộc tỉnh Long An;


  - Các quận, huyện còn lại thuộc thành phố Cần Thơ;


  - Thị xã Bà Rịa và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


  4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.
   
 3. thuyle1705

  thuyle1705 New Member

  Tham gia ngày:
  18/9/08
  Bài viết:
  106
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Theo mình hiểu là, mức lương tối thiểu chung để làm căn cứ đóng BHXH thì vẫn thực hiện theo mức lương mới là 650.000vnd (mức lương tối thiểu chung này khác với mức lương tối thiểu quy định đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài hay các loại hình DN khác, phân loại theo vùng kinh tế).
   
 4. HRvnplus

  HRvnplus New Member

  Tham gia ngày:
  21/2/09
  Bài viết:
  276
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Nơi ở:
  HCMC
  - Mức lương tối thiểu chung đóng BHXH: 650.000 vnd


  - Mức lương mà anhnguyetpro đưa ra là mức lương tối thiểu vùng nha.


  Để chắc ăn, bạn gọi điện sở LĐTBXH nơi bạn đóng hỏi là tốt nhất. :lol:
   
 5. huongvan

  huongvan Thành viên BQT Phú Thọ

  Tham gia ngày:
  13/5/08
  Bài viết:
  430
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Bạn "chưa hiểu đúng": Cty bạn là CTy CP (dân doanh) hoạt động theo Luật DN nên thuộc đối tượng điều chỉnh của NĐ110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 (tại khoản 3, điều 1), có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Chứ không phải NĐ33/NĐ-CP ngày 6/4/2009.


  Tức là Cty bạn phải đóng nộp BHXH theo quy định tại NĐ110 đó kể từ ngày 01/01/2009. Chứ không phải kể từ ngày 01/05/2009.


  Theo điểm 5, mục II thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 hướng dẫn thực hiện NĐ110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008:


  "5. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Thông tư này được dùng làm cơ sở tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương; mức lương ghi trong hợp đồng lao động; xác định đơn giá trả lương; tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động trong các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội..."
   
 6. cungbaokhanh

  cungbaokhanh New Member

  Tham gia ngày:
  21/12/08
  Bài viết:
  178
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Như Anhnguyet và Huongvan nói là đúng rồi!


  Theo điều 01 nghị định NĐ110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008.


  Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:


  1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.


  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


  3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


  4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức của Việt Nam có thuê mướn lao động.


  Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.đối tượng là công ty, doanh nghiệp


  và khoản 2 điều 3 trong nghị định này:


  2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định này:


  a. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định;
   
 7. HRvnplus

  HRvnplus New Member

  Tham gia ngày:
  21/2/09
  Bài viết:
  276
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Nơi ở:
  HCMC
  Có 2 nội dung ở đây:


  1. Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội: Áp dụng tiền lương vùng theo các bạn là đúng


  2. Tiền lương tối thiể chung: là 650.000 vnd. Mức lương này (trong ví dụ này) dùng để xác định mức lương "trần" để tính giới hạn trên của mức tiền lương đóng bảo hiểm: Không quá 20 tháng lương tối thiểu chung (=20 x 650.000 vnd); trước đây là: 20 x 540.000=10.080.000 vnd)


  Regards
   
 8. lethibephuong

  lethibephuong Thành viên BQT Đà Nẵng

  Tham gia ngày:
  9/9/08
  Bài viết:
  318
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Đồng ý với anh HRvnplus!
   
 9. ntthuyen

  ntthuyen New Member

  Tham gia ngày:
  4/6/08
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Các bạn cho mình hỏi thêm 1 chút :


  1- Mức lương tối thiểu chung này (650 000 vnd) cũng được dùng để tính mức đóng bảo hiểm trần cho cty liên doanh có phải không ?


  2- Cty mình là cty liên doanh mới thành lập, mình sẽ phải làm HĐLĐ cho nhiều người chuyên từ cty bên phía VN sang và cả những người tuyển mới. Mình muốn đóng bảo hiểm cho mọi người trên mức lương thật sự của họ, và khi thỏa thuận về lương thì ứng viên và cty thỏa thuận với nhau bằng lương USD net. Vậy khi làm HĐ :


  - mình có được quyền ghi bằng USD trên HĐ không ?


  - Có phải quy ra lương gross không ? Nếu quy ra lương gross thì đây có phải là mức lương căn cứ để tính BHXH, YT và thuế thu nhập cá nhân ?


  3- Mức lương ở cty mình trả khá cao, lúc đầu mình định cố vấn cho ban GĐ là lương đóng bảo hiểm có thể ghi bằng khoảng 70% lương thực tế, nhưng thực ra nếu có mức trần đóng BHXH (không quá 20 lần 650K) thì mình nghĩ nếu có ghi lương cao hơn nữa cũng không phải đóng mức BHXH cao lên theo tỉ lệ. Do vậy, mình nghĩ cứ để lương thực tế (không để = 70%) vì đằng nào tối đa đóng cũng không chênh nhau. Suy nghĩ của mình như vậy có ổn không ?


  Mình mới vào nghề, mong mọi người tư vấn giúp.
   
 10. HRvnplus

  HRvnplus New Member

  Tham gia ngày:
  21/2/09
  Bài viết:
  276
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Nơi ở:
  HCMC
  Chào bạn:


  1. Mức lương 650.000 vnd là mức lương tối thiểu chung nên áp dụng cho tất cả, trong đó có công ty liên doanh. Bạn yên tâm áp dụng.


  2. Mức lương đóng bảo hiểm NÊN áp dụng là mức lương thực tế ghi trong hợp đông lao động - là mức lương thỏa thuận và thực trả cho người lao động. (Điều này có lợi cho người lao động, nếu công ty có "khả năng" thì nên áp dụng. Chỉ có công ty có ý định "trốn" BHXH thì mới áp dụng 2 bảng lương khác nhau. Điều này là vi phạm luật, nếu bị phát hiện thì lôi thôi lắm.


  - Mức lương ghi trong hơp đồng lao động nên quy đổi ra Gross và ghi bằng tiền VND (Đã có quy định phải ghi bằng tiền Việt Nam Đồng trong hợp đồng, lâu quá mình không nhớ quy định nào, nếu cần mình sẽ tìm lại cho :).


  - Nếu bạn trả lương thực tế bắng NET thì hàng tháng bạn phải vất vả hơn với việc kê khai lương thực tế (Gross) làm căn cứ đóng bảo hiểm (do mức đóng thực tế hàng tháng sẽ thay đổi-> bạn phải kê khải tăng giảm lương mỗi tháng với cơ quan BHXH).


  - Nhắc lại với bạn:


  + Đóng BHXH / BHTN: Mức trần tối đa là 20 tháng lương tối thiểu


  + Đóng BHYT: Đóng trên mức lương thực tế ghi trên hơp đồng lao động. Ví dụ: Lương của nhân viên là 50.000.000 vnd thì BHYT phải trích trên số 50.000.000 vnd (không phải là 20 tháng lương tối thiểu nha).


  + Thuế thu nhập cá nhân: Thuế được trích từ tổng thu nhập chịu thuế hàng tháng thực tế nhận của người lao động.


  -> Ví dụ: Lương ghi trên HĐ là 50.000.000 vnd


  -> Lương thực nhận là: 70.000.000 vnd (bao gồm tất cả cá khoản thu nhập chịu thuế) thì thuế phải được trích từ 70.000.000 vnd (tất nhiên là theo cách khấu trừ thuê thu nhập đang áp dụng - có giảm trừ gia cảnh...)


  - Chính sách BHXH bắt buộc chi áp dụng cho người lao động là người Việt Nam, nên mấy bác nước ngoài không phải lo lắng về BHXH.


  3. Mức lương cao không ảnh hưởng lắm đến mức trần đóng BHXH, nhưng có ảnh hưởng đến việc trích BHYT như đã nêu ở trên.


  Bạn chọn phương án riêng cho công ty mình.


  Thế nhé.


  Regards
   
 11. ntthuyen

  ntthuyen New Member

  Tham gia ngày:
  4/6/08
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cảm ơn câu trả lời rất rõ ràng và cụ thể của chị.


  Việc ghi tiền USD trên HĐ mình thấy có 1 số cty vẫn áp dụng. Trước kia mình làm cho tổ chức phi chính phủ thì trên HĐ vẫn ghi bằng USD, không hiểu có quy định bắt buộc ?


  Nếu trên HĐ mình tách ra làm 2 phần : lương CB và phụ cấp trách nhiệm thì cơ quan BH sẽ chỉ tính BHXH trên mức lương cơ bản thôi, có nghĩa là mình cũng không cần phải làm 2 bản HĐ nếu có ý định "trốn" BHXH 1 tí ?
   
 12. ntthuyen

  ntthuyen New Member

  Tham gia ngày:
  4/6/08
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Alô, Mình hỏi mà sao không thấy bác nào trả lời giúp ? Em đang " lợn cấn ăn cám tốn đây" có bác nào .....ra tay giúp đỡ không ?
   
 13. HRvnplus

  HRvnplus New Member

  Tham gia ngày:
  21/2/09
  Bài viết:
  276
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Nơi ở:
  HCMC
  Bạn có thể tham khảo nội dung liên quan ở đây:


  Tra loi tham khao
   
 14. Forever Lover

  Forever Lover New Member

  Tham gia ngày:
  11/9/08
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Với mức lương trần để đóng BHXH thì mình đã hiểu rõ, tức ai luơng vượt quá 20 tháng lương tối thiểu, thì đối với TPHCM, khu vực nội thành, mình áp dụng mức trần là 13.000.000 đ (Tức 650.000 * 20)


  Tuy nhiên, điều mình thắc mắc là mức lương trần áp dụng để tính BH y tế là cái nào ? Bao lâu nay, cty mình vẫn áp dụng lương thực lãnh (tức là mức lương có thể cao hơn 20 lần so với lương tối thiểu, VD như 1 ai đó có lương dến 30-40 triệu đồng thì vẫn đóng bảo hiểm y tế trên mức lương thực này). Nhưng hình như theo quy định mới từ 1/7/09 phải đóng BHYT là 3% của 13.000.000 đ thôi phải không mọi người ?


  Ý mình đang hỏi về các trường hợp lương cao quá 20 tháng lương tối thiểu đấy nhé


  Confirm giúp nhé, nếu có số của quyết định, thông tư cụ thể nào thì cho xin nhé


  Cảm ơn nhiều
   
 15. hoadinh09

  hoadinh09 Thành viên BQT Hồ Chí Minh

  Tham gia ngày:
  29/6/09
  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  TPHCM
  Bạn có thể tham khảo:


  http://www.molisa.gov.vn/news/detail/tabid...VN/Default.aspx


  http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=69880
   
 16. cungbaokhanh

  cungbaokhanh New Member

  Tham gia ngày:
  21/12/08
  Bài viết:
  178
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tôi có vấn đề này nhờ anh chị nhà ta thảo luận và giúp tôi với!


  Thang bảng lương của công ty bao gồm các khoản như sau:


  Lương cơ bản


  Phụ cấp: Phụ cấp khu vực, Phụ cấp độc hại, phụ cấp đắt đỏ, Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp công tác phí


  VD:


  Anh A là kỹ sư bậc 1 có lương cơ bản là: 2.500.000


  Phụ cấp KV: 0.2


  Phụ cấp độc hại: 0.4


  PC đẳt đỏ: 0.15


  PC trách nhiệm: 1.0


  PC Ctác phí: 1.0


  ====> tổng các hệ số phụ cấp là: 2.75


  Lương hàng tháng = 2.500.000 * (1+2.75)*Số công làm việc/24


  Trích BHXH = 2.500.000*5%= 125.000


  BHYT: 2.500.000*1%=25000


  Các bạn thấy thực hiện thế này sai hay đúng vậy ( Trong Hợp đồng thì chỉ ghi Lương cơ bản là 2.500.000)


  Thang bảng lươngchỉ đăng ký với sở ở mức lương cơ bản mà không đăng ký các khoản phụ cấp


  Anh chị hãy chỉ dùm nha!
   
 17. Kế Toán Già Gân

  Kế Toán Già Gân Thành viên BQT Hồ Chí Minh

  Tham gia ngày:
  25/7/09
  Bài viết:
  136
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Làm thế thì hỏng hết bạn à,


  Khi xét duyệt chi phí nhân viên, cơ quan thuế sẽ xuất toán các khoản phụ cấp ra thôi vì trong hợp đồng lao động không thể hiện các khoản phụ cấp. Hãy thận trọng vấn đề này.


  Thang lương, bảng lương bạn cũng phải đăng ký với cơ quan lao động kể cả phụ cấp (nếu có)
   
 18. levyimmerie

  levyimmerie Guest

Chia sẻ trang này

Share