Sign in to follow this  
Followers 0

Thoi gian thu viec cho lao dong pho thong

3 posts in this topic

Chao ca nha,

Cong ty minh dang ap dung thoi gian thu viec cho ca lao dong co trinh do va lao dong pho thong la 60 ngay (02 thang). Theo minh duoc biet, dieu 32 cua bo luat lao dong quy dinh thoi gian thu viec doi voi lao dong co trinh do la khong qua 60 ngay, con doi voi lao dong khac khong qua 30 ngay.

Truoc day, minh hoc lop nghe nhan su giao vien co phat cho minh tai lieu cung ve luat lao dong thi thoi gian thu viec doi voi nguoi lao dong nhu sau:

Khong qua 60 ngay doi voi lao dong co trinh do ky thuat cao tu cao dang tro len

Khong qua 30 ngay doi voi lao dong co trinh do trung cap

Va khong qua 06 ngay doi voi lao dong khac.

Nhu vay, thoi gian thu viec doi voi lao dong pho thong va khong qua 30 ngay hay la khong qua 06 ngay. Mong cac ban cho biet gop y.

Mong tin ca nha.

Cam on nhieu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo điều 7nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về HĐLĐ và điều 32 của bộ luạt lao động có quy định như sau:

Người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận về việc làm thử quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

2. Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối với chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Thời gian thử việc không được quá 6 ngày đối với những lao động khác.

Như vậy lao động phổ thông là lao động chưa qua một trường lớp đào tạo nào, làm những công việc không đòi hỏi nhiều về trình độ, kỹ năng cũng như về kỹ thuật nên được xếp là lao động khác. Nên thờigian thử việc đối với lao động phổ thông là không quá 6 ngày như pháp luật đã quy định

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0