Dinh chi cong tac de chua benh & cham dut hop dong lao dong

2 posts in this topic

Cty minh co 1 ban bi viem gan sieu vi B, ban nay duoc cty ra thong bao dinh chi cong tac de dieu tri benh den khi co giay xac nhan cua bac sy chung minh het benh thi co the quay tro lai cong viec. Sau 1 thang, ban nay mang giay xac nhan cua bac sy den cty & bao rang da het benh "negative". Nhung khi den cty, Sep va dong nghiep ban nay kien nghi khong dong y nhan ban nay vao lam viec tro lai & da tuyen nguoi thay the. Vi the cty muon thoa thuan cham dut HDLD voi ban nay. Ban nay ky HDLD duoi 1 nam & 31/8 nay la het han hop dong. De hop le, thi minh nen lam cach nao doi voi Ban nay: thoa thuan cham dut HDLD? hay khong tai ky HDLD? Ai biet xin chi minh voi! Xin cam on!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cty minh co 1 ban bi viem gan sieu vi B, ban nay duoc cty ra thong bao dinh chi cong tac de dieu tri benh den khi co giay xac nhan cua bac sy chung minh het benh thi co the quay tro lai cong viec. Sau 1 thang, ban nay mang giay xac nhan cua bac sy den cty & bao rang da het benh "negative". Nhung khi den cty, Sep va dong nghiep ban nay kien nghi khong dong y nhan ban nay vao lam viec tro lai & da tuyen nguoi thay the. Vi the cty muon thoa thuan cham dut HDLD voi ban nay. Ban nay ky HDLD duoi 1 nam & 31/8 nay la het han hop dong. De hop le, thi minh nen lam cach nao doi voi Ban nay: thoa thuan cham dut HDLD? hay khong tai ky HDLD? Ai biet xin chi minh voi! Xin cam on!

Theo mình, việc công ty đình chỉ công tác của người này là không đúng quy định đình chỉ. Ngay cả khi nếu công ty bạn là công ty sản xuất thực phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh thực phẩm thì Bộ Y Tế cũng không bắt buộc phải "tách" người nhiệm siêu vi B ra (Chỉ có Siêu vi A và E thôi).

Nếu công ty bạn và người lao động có thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng để đi điều trị bệnh thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi người lao động quay trở lại làm việc thì cty phải có trách nhiệm bố trí công việc cho họ.

Nếu cty muốn thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thì cũng phải có "điều kiện" thế nào cho công bằng.

Còn nếu chờ cho hợp đồng hết hạn và không tái ký thì tại thời điểm này, cty vẫn phải bố trí công việc cho nhân viên đó.

Hết hợp đồng, công ty có quyền không tái ký.

Thân ái

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now