Sign in to follow this  
Followers 0

TDNL07 - Bang danh gia nang luc ca nhan

3 posts in this topic

TDNL07 - Bang danh gia nang luc ca nhan

Đọc cái bản demo của pác khó nuốt quá đi. Pác viết cho các giáo sư hay là đối phó chứ cái này mà đúng là mua việc cho bên nhân sự chứ nv công ty mà tiêu hóa cái này chắc ngày mai bên nhân sự mún làm gì thì làm việc ai người ấy lo! các ông vào tổ chức để làm rối tung tổ chức hay làm cho bộ máy doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn???

manh_vang.txt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý kiến của bạn rất hay! Xét về cái nhìn dài hạn thì công việc này có ích. Nhưng về ngắn hạn thì đúng là mua việc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0