Sign in to follow this  
Followers 0

Ra quyet dinh nghi viec the nao cho dung!

8 posts in this topic

Chao cac ban!

Minh dang gap mot van de dau dau ma khong biet lam the nao cho dung. Cho minh cong nhan truoc khi nghi viec thuong viet don bao truoc 15 ngay nhung thuc te thi sau khi viet don ho nghi luon. Minh can cu vao ngay nghi thuc te hay ngay xin nghi trong don de dua ra quyet dinh cham dut hop dong lao dong. lam sao phia doanh nghiep khong vi pham phap luat ma nguoi lao dong van duoc huong tro cap that nghiep. Theo quy dinh thi trong vong 7 ngay ke tu khi mat viec lam nguoi lao dong phai cam quyet dinh cham dut hop dong lao dong toi trung tam gioi thieu viec lam de dang ky that nghiep.( vi du: ngay 07/12/2010 viet don xin ngay 25/12/2010 nghi nhung den ngay 09/12/2010 ho nghi luon. vay minh ra quyet dinh cham dut hop dong lao dong vao ngay 26/12/2010. nguoi lao dong nghi viec bat dau tu ngay 10/12/2010 va huong cac khoan phu cap den het ngay 09/12/2010. Nhu vay dung hay sai, co anh huong gi den tro cap that nghiep cua nguoi lao dong khong?).

Ban nao biet ve van de nay tu van cho minh voi. dia chi Emai cua minh: Beeahnvn11@vnn.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chao cac ban!

Minh dang gap mot van de dau dau ma khong biet lam the nao cho dung. Cho minh cong nhan truoc khi nghi viec thuong viet don bao truoc 15 ngay nhung thuc te thi sau khi viet don ho nghi luon. Minh can cu vao ngay nghi thuc te hay ngay xin nghi trong don de dua ra quyet dinh cham dut hop dong lao dong. lam sao phia doanh nghiep khong vi pham phap luat ma nguoi lao dong van duoc huong tro cap that nghiep. Theo quy dinh thi trong vong 7 ngay ke tu khi mat viec lam nguoi lao dong phai cam quyet dinh cham dut hop dong lao dong toi trung tam gioi thieu viec lam de dang ky that nghiep.( vi du: ngay 07/12/2010 viet don xin ngay 25/12/2010 nghi nhung den ngay 09/12/2010 ho nghi luon. vay minh ra quyet dinh cham dut hop dong lao dong vao ngay 26/12/2010. nguoi lao dong nghi viec bat dau tu ngay 10/12/2010 va huong cac khoan phu cap den het ngay 09/12/2010. Nhu vay dung hay sai, co anh huong gi den tro cap that nghiep cua nguoi lao dong khong?).

Ban nao biet ve van de nay tu van cho minh voi. dia chi Emai cua minh: Beeahnvn11@vnn.vn

Bạn không cần phải đau đầu về việc QĐ cho nghỉ từ ngày nào. Nếu NLĐ muốn nghỉ ngay từ ngày nào, và Công ty đồng ý cho nghỉ từ ngày đó, thì bạn làm BIÊN BẢN THOẢ THUẬN CHẤM DỨT HĐLĐ để 2 bên cùng ký. Vì đây là 1 sự thoả thuận, chứ ko phải ai bắt ai nghỉ nên sẽ ko có gì là sai luật cả. VÀ NLĐ do đồng ý nghỉ trong khi chưa hết thời hạn báo trước nên Cty cũng không phải trả trợ cấp thất nghiệp ( nếu có). Còn phía Cty cũng ko nên phạt NLĐ do vi phạm thời hạn báo trước. Tóm lại là khi ký Thoả thuận chấm dứt HĐLĐ thì 2 bên đã đồng ý tạo điều kiện cho nhau mà ko phải phạt này phạt nọ, cũng không có gì là phạm luật ở đây cả.

Có bác nào có ý kiến khác không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bạn không cần phải đau đầu về việc QĐ cho nghỉ từ ngày nào. Nếu NLĐ muốn nghỉ ngay từ ngày nào, và Công ty đồng ý cho nghỉ từ ngày đó, thì bạn làm BIÊN BẢN THOẢ THUẬN CHẤM DỨT HĐLĐ để 2 bên cùng ký. Vì đây là 1 sự thoả thuận, chứ ko phải ai bắt ai nghỉ nên sẽ ko có gì là sai luật cả. VÀ NLĐ do đồng ý nghỉ trong khi chưa hết thời hạn báo trước nên Cty cũng không phải trả trợ cấp thất nghiệp ( nếu có). Còn phía Cty cũng ko nên phạt NLĐ do vi phạm thời hạn báo trước. Tóm lại là khi ký Thoả thuận chấm dứt HĐLĐ thì 2 bên đã đồng ý tạo điều kiện cho nhau mà ko phải phạt này phạt nọ, cũng không có gì là phạm luật ở đây cả.

Có bác nào có ý kiến khác không ạ?

Cam on ban nhe!

Nhung ban oi nguoi lao dong ho nghi luon. Duong nhien minh khong the lam bien ban thoa thuan cham dut HDLD duoc. Voi lai tien tro cap that nghiep nay khong phai cong ty minh chi tra ma do bao hiem chi tra vi tu 01/2009 cong ty minh da dong bao hiem that nghiep cho nguoi lao dong roi. Cho du nguoi lao dong co vi pham thoi gian thong bao truoc thi ho van duoc huong tien tro cap that nghiep. ho chi khong duoc huong tien tro cap thoi viec do cong ty chi tra thoi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào minthu82 & chue,

Để làm rõ tình huống minthu82 cần hỏi, mình xin đóng góp ý kiến dựa trên tình huống thực tế như sau:

Tình huống: NLĐ nộp đơn xin nghỉ việc ngày 1/12/2010, theo quy định phải thông báo trước 15 ngày, tức ngày 15/12/2010 là ngày làm việc cuối cùng của NLĐ này. Có 2 trường hợp:

1/ NLĐ nghỉ đúng như quy định (làm việc đến hết ngày 15/12/2010), công ty sẽ ra quyết định thôi việc chấm dứt HĐLĐ từ ngày 16/12/2010 và giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định (tính đến 31/12/2008). Nếu NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, thì trong vòng 7 ngày kể từ 16/12/2010, NLĐ phải đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp. NSDLĐ có nghĩa vụ chốt sổ BHXH càng sớm càng tốt (thông thường trong vòng 1 tuần lễ là có sổ).

2/ NLĐ nghỉ trước thời hạn quy định (ví dụ nghỉ ngày 5/12/2010), ở đây sẽ có 2 giải pháp:

a. Nếu công ty chấp thuận cho NLĐ nghỉ trước thời hạn: giải quyết tương tự như trường hợp 1. Tuy nhiên, đứng về phía công ty, nếu chúng ta dễ dàng chấp thuận việc NV vi phạm thời hạn báo trước thế này sẽ tạo ra tiền lệ về sau. Đây không phải là giải pháp tối ưu, vì thế chỉ áp dụng khi thực sự muốn NV này nghỉ việc sớm.

b. Nếu công ty không chấp thuận cho NLĐ nghỉ trước thời hạn: bạn có 2 lựa chọn để ra quyết định:

- Chấp nhận đơn xin thôi việc của NV, do vi phạm thời hạn báo trước NV phải bồi thường tiền cho những ngày không làm việc này, cụ thể trong tình huống này là 10 ngày (mức bồi thường 1 ngày không làm việc = 1 ngày lương). Công ty vẫn trả trợ cấp thôi việc cho NV theo quy định. Sau đó công ty ra quyết định thôi việc từ ngày 6/12/2010 và hỗ trợ NV đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp (nếu muốn) như trên. Quyết định này chỉ ảnh hưởng về mặt tài chính đối với NV. Đây là giải pháp tối ưu các DN thường áp dụng.

- Hoặc ra quyết định sa thải do vi phạm thời hạn báo trước. Với quyết định này, công ty vẫn trả trợ cấp thôi việc theo quy định, nhưng không trừ tiền đối với những ngày không làm việc. Vì là quyết định sa thải, NLĐ không thể đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm này (phải tích lũy về sau). Quyết định này nhìn chung không ảnh hưởng về mặt tài chính đối với NV, nhưng ảnh hưởng đến performance nếu NV này cần reference check khi sang công ty mới làm việc. Thực tế, công nhân ít ai cần reference check lắm, chủ yếu các vị trí quản lý mới cần.

Regards

Tram

Share this post


Link to post
Share on other sites

Để làm rõ tình huống minthu82 cần hỏi, mình xin đóng góp ý kiến dựa trên tình huống thực tế như sau:

Tình huống: NLĐ nộp đơn xin nghỉ việc ngày 1/12/2010, theo quy định phải thông báo trước 15 ngày, tức ngày 15/12/2010 là ngày làm việc cuối cùng của NLĐ này. Có 2 trường hợp:

1/ NLĐ nghỉ đúng như quy định (làm việc đến hết ngày 15/12/2010), công ty sẽ ra quyết định thôi việc chấm dứt HĐLĐ từ ngày 16/12/2010 và giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định (tính đến 31/12/2008). Nếu NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, thì trong vòng 7 ngày kể từ 16/12/2010, NLĐ phải đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp. NSDLĐ có nghĩa vụ chốt sổ BHXH càng sớm càng tốt (thông thường trong vòng 1 tuần lễ là có sổ).

2/ NLĐ nghỉ trước thời hạn quy định (ví dụ nghỉ ngày 5/12/2010), ở đây sẽ có 2 giải pháp:

a. Nếu công ty chấp thuận cho NLĐ nghỉ trước thời hạn: giải quyết tương tự như trường hợp 1. Tuy nhiên, đứng về phía công ty, nếu chúng ta dễ dàng chấp thuận việc NV vi phạm thời hạn báo trước thế này sẽ tạo ra tiền lệ về sau. Đây không phải là giải pháp tối ưu, vì thế chỉ áp dụng khi thực sự muốn NV này nghỉ việc sớm.

b. Nếu công ty không chấp thuận cho NLĐ nghỉ trước thời hạn: bạn có 2 lựa chọn để ra quyết định:

- Chấp nhận đơn xin thôi việc của NV, do vi phạm thời hạn báo trước NV phải bồi thường tiền cho những ngày không làm việc này, cụ thể trong tình huống này là 10 ngày (mức bồi thường 1 ngày không làm việc = 1 ngày lương). Công ty vẫn trả trợ cấp thôi việc cho NV theo quy định. Sau đó công ty ra quyết định thôi việc từ ngày 6/12/2010 và hỗ trợ NV đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp (nếu muốn) như trên. Quyết định này chỉ ảnh hưởng về mặt tài chính đối với NV. Đây là giải pháp tối ưu các DN thường áp dụng.

- Hoặc ra quyết định sa thải do vi phạm thời hạn báo trước. Với quyết định này, công ty vẫn trả trợ cấp thôi việc theo quy định, nhưng không trừ tiền đối với những ngày không làm việc. Vì là quyết định sa thải, NLĐ không thể đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm này (phải tích lũy về sau). Quyết định này nhìn chung không ảnh hưởng về mặt tài chính đối với NV, nhưng ảnh hưởng đến performance nếu NV này cần reference check khi sang công ty mới làm việc. Thực tế, công nhân ít ai cần reference check lắm, chủ yếu các vị trí quản lý mới cần.

Regards

Tram

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn

Bên mình cũng gặp thường xuyên trường hợp tương tự như bên bạn, rất đơn giản bạn à:

Theo như bạn nói thì công ty chấp nhận đơn và không quyết định sa thải thì cứ quyết định theo ngày mà người lao động xin nghỉ đã viết trong đơn, ban đừng ra quyết đinh ngay ngày người lao động bỏ ngang và đương nhiên sau ngày có quyết định người lao động mới đi đăng ký thất nghiệp, nếu bạn làm quyết định ngay khi họ nghỉ thì mình sẽ không chủ động được thời gian chốt sổ và các thủ tục khác ngoài ra còn tạo thêm tiền lệ xấu( tuy nhiên cũng nên cân nhắc với trường hợp bất khả kháng cần thông cảm). Nếu như người lao đồng có đăng ký được thất nghiệp ngay sau ngày họ bỏ việc( mình thấy có vài trường hợp vẫn đăng ký thất nghiệp mà không cần trình quyết định thôi việc) thì rõ ràng sẽ không kịp thời gian bổ sung hồ sơ, với trường hợp này bạn yên tâm là công ty hoàn toàn không vi phạm luật nếu người lao động có đi kiện thì bạn cứ trình đơn xin nghỉ việc của họ là ok.

Vài chia sẽ cùng bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chào bạn

Bên mình cũng gặp thường xuyên trường hợp tương tự như bên bạn, rất đơn giản bạn à:

Theo như bạn nói thì công ty chấp nhận đơn và không quyết định sa thải thì cứ quyết định theo ngày mà người lao động xin nghỉ đã viết trong đơn, ban đừng ra quyết đinh ngay ngày người lao động bỏ ngang và đương nhiên sau ngày có quyết định người lao động mới đi đăng ký thất nghiệp, nếu bạn làm quyết định ngay khi họ nghỉ thì mình sẽ không chủ động được thời gian chốt sổ và các thủ tục khác ngoài ra còn tạo thêm tiền lệ xấu( tuy nhiên cũng nên cân nhắc với trường hợp bất khả kháng cần thông cảm). Nếu như người lao đồng có đăng ký được thất nghiệp ngay sau ngày họ bỏ việc( mình thấy có vài trường hợp vẫn đăng ký thất nghiệp mà không cần trình quyết định thôi việc) thì rõ ràng sẽ không kịp thời gian bổ sung hồ sơ, với trường hợp này bạn yên tâm là công ty hoàn toàn không vi phạm luật nếu người lao động có đi kiện thì bạn cứ trình đơn xin nghỉ việc của họ là ok.

Vài chia sẽ cùng bạn

Theo ý kiến của mình, thì bạn vthtram0912 và bạn nga81 đã đưa ra những giải pháp rất hay và có thể áp dụng theo các phương pháp trên.

Tuy nhiên nếu người lao động xin nghỉ việc thì quy định báo trước chỉ là thủ tục thôi, mục đích là để người sử dụng lao động và người lao động sẽ không bị động trong công việc. Nếu trong thời gian báo trước NLĐ đã bàn giao xong hết công việc thì Cty bạn cũng nên giải quyết cho họ nghỉ trước thời hạn. Vì khi NLĐ muốn nghỉ việc thì họ cũng không có thể làm việc đạt hiệu quả như trước (vì tâm lý đã nghỉ việc thì không còn trách nhiệm gì cả).

Thường thì khi người lao động có đơn xin thôi việc thì mình sẽ chốt sổ cho người lao động trong tháng đó và khi nhận sổ đã bảo lưu từ cơ quan BHXH về thì mình sẽ làm quyết đinh ngay sau đó. Như vậy NLĐ sẽ có đủ thời gian để nhận tiền trợ cấp thôi việc.

Chúc bạn thành công.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình rất lười đọc những đoạn không có dấu, thường là bỏ qua, tệ thế cơ chứ, chả tôn trọng thời gian của người viết gì cả...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0