Sign in to follow this  
Followers 0

Bao hiem that nghiep

2 posts in this topic

Chao cac Anh/Chi,

Thong tin nhieu ve Bao hiem that nghiep bat dau 2009, nhung minh chua thay thong bao chinh xac hay van ban nao chua? Anh/Chi goi giup minh tham khao voi.

HThanh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chao cac Anh/Chi,

Thong tin nhieu ve Bao hiem that nghiep bat dau 2009, nhung minh chua thay thong bao chinh xac hay van ban nao chua? Anh/Chi goi giup minh tham khao voi.

HThanh

BH thất nghiệp được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực áp dụng từ 1/1/2009.

Văn bản hướng dẫn: Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008

ND127_2008_ND_CP__HD_luat_BHXH_ve_BH_that_nghiep.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0