Recent Content by cristine_vo

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. cristine_vo
 2. cristine_vo
 3. cristine_vo
 4. cristine_vo
 5. cristine_vo
 6. cristine_vo
 7. cristine_vo
 8. cristine_vo
 9. cristine_vo
 10. cristine_vo
 11. cristine_vo
 12. cristine_vo
 13. cristine_vo
 14. cristine_vo