Recent Content by Goalinmylife

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Goalinmylife
 2. Goalinmylife
 3. Goalinmylife
 4. Goalinmylife
 5. Goalinmylife
 6. Goalinmylife
 7. Goalinmylife
 8. Goalinmylife
 9. Goalinmylife
 10. Goalinmylife
 11. Goalinmylife
 12. Goalinmylife
 13. Goalinmylife