Recent Content by hiepphoma

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hiepphoma
 2. hiepphoma
 3. hiepphoma
 4. hiepphoma
 5. hiepphoma
 6. hiepphoma
 7. hiepphoma
 8. hiepphoma
 9. hiepphoma
 10. hiepphoma
 11. hiepphoma
 12. hiepphoma
 13. hiepphoma