Recent Content by hoadao2003

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hoadao2003
 2. hoadao2003
 3. hoadao2003
 4. hoadao2003
 5. hoadao2003
 6. hoadao2003
 7. hoadao2003
 8. hoadao2003
 9. hoadao2003
 10. hoadao2003
 11. hoadao2003
 12. hoadao2003