Recent Content by hoangminhtho_hr

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hoangminhtho_hr
 2. hoangminhtho_hr
 3. hoangminhtho_hr
 4. hoangminhtho_hr
 5. hoangminhtho_hr
 6. hoangminhtho_hr
 7. hoangminhtho_hr
 8. hoangminhtho_hr
 9. hoangminhtho_hr
 10. hoangminhtho_hr
 11. hoangminhtho_hr