Recent Content by hongducmail@gmail.com

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hongducmail@gmail.com
 2. hongducmail@gmail.com
 3. hongducmail@gmail.com
 4. hongducmail@gmail.com
 5. hongducmail@gmail.com
 6. hongducmail@gmail.com
 7. hongducmail@gmail.com
 8. hongducmail@gmail.com
 9. hongducmail@gmail.com
 10. hongducmail@gmail.com
 11. hongducmail@gmail.com