Recent Content by hr_tiennguyen

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hr_tiennguyen
 2. hr_tiennguyen
 3. hr_tiennguyen
 4. hr_tiennguyen
 5. hr_tiennguyen
 6. hr_tiennguyen
 7. hr_tiennguyen
 8. hr_tiennguyen
 9. hr_tiennguyen
 10. hr_tiennguyen