Recent Content by hung.lquang

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hung.lquang
 2. hung.lquang
 3. hung.lquang
 4. hung.lquang
 5. hung.lquang
 6. hung.lquang
 7. hung.lquang
 8. hung.lquang
 9. hung.lquang
 10. hung.lquang
 11. hung.lquang
 12. hung.lquang