Recent Content by khai_HRBDUONG

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. khai_HRBDUONG
 2. khai_HRBDUONG
 3. khai_HRBDUONG
 4. khai_HRBDUONG
 5. khai_HRBDUONG
 6. khai_HRBDUONG
 7. khai_HRBDUONG
 8. khai_HRBDUONG
 9. khai_HRBDUONG
 10. khai_HRBDUONG
 11. khai_HRBDUONG