Recent Content by koko20770

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. koko20770
 2. koko20770
 3. koko20770
 4. koko20770
 5. koko20770
 6. koko20770
 7. koko20770
 8. koko20770
 9. koko20770
 10. koko20770
 11. koko20770
 12. koko20770
 13. koko20770
 14. koko20770