Recent Content by lam_urenco

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. lam_urenco
 2. lam_urenco
 3. lam_urenco
 4. lam_urenco
 5. lam_urenco
 6. lam_urenco
 7. lam_urenco
 8. lam_urenco
 9. lam_urenco
 10. lam_urenco
 11. lam_urenco
 12. lam_urenco
 13. lam_urenco
 14. lam_urenco