Recent Content by LeAnhDuc1989

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. LeAnhDuc1989
 2. LeAnhDuc1989
 3. LeAnhDuc1989
 4. LeAnhDuc1989
 5. LeAnhDuc1989
 6. LeAnhDuc1989
 7. LeAnhDuc1989
 8. LeAnhDuc1989
 9. LeAnhDuc1989
 10. LeAnhDuc1989
 11. LeAnhDuc1989
 12. LeAnhDuc1989
 13. LeAnhDuc1989