Recent Content by Loan_Huynh

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Loan_Huynh
 2. Loan_Huynh
 3. Loan_Huynh
 4. Loan_Huynh
 5. Loan_Huynh
 6. Loan_Huynh
 7. Loan_Huynh
 8. Loan_Huynh
 9. Loan_Huynh
 10. Loan_Huynh